Doelstellingen

Behoud Lithse Polder wil vooral het huidige energie gebruik besparen om op die manier ruimte te creëren voor hernieuwbare energie op de juiste plaatsen. Want het kán ook prima zonder wind-turbines op land. Zonne-energie is een goed alternatief, maar dan wel conform de zonneladder.

Hoe gaan wij dat bereiken:

  • Beïnvloeding bestuurlijke besluitvorming.
  • Bewustmaking omwonenden.
  • Afstoppen turbine exploitanten door hun onder andere alternatieven aan te reiken anders dan de inzet Turbines op land.
  • Samenwerking met alle belangen en actie groepen die voor verbetering van de leefomgeving zijn en de inzet van duurzame energie.