I.v.m. het Coronavirus en het advies van het RIVM om bijeenkomsten zoveel mogelijk te vermijden, hebben wij besloten om de infoavonden vanavond (10-3) in Maren-Kessel en a s. donderdag (12-3) in Lithoijen af te gelasten.

Wij willen als burgers door de overheid serieus genomen worden in de plannen voor de windmolens als het om onze gezondheid gaat. Daarom nemen wij nu het advies van de overheid serieus als het gaat om onze gezondheid in het kader van het Coronavirus.

Zodra de omstandigheden het toe laten, worden er nieuwe informatieavonden georganiseerd.

Zegt het voort, zodat er vanavond niemand aan een gesloten deur staat.

Vriendelijke groeten,
“Behoud natuur en leefbaarheid Lith en omgeving”

Wie zijn wij

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Anneliek Keurentjes
  • Alette Samuels
  • Hans Kemmerling
  • Paul Kasbergen

Informatie kan opgevraagd worden via info@lithsepolder.nl
Uw mail wordt naar de juiste contactpersoon doorgestuurd en er wordt z.s.m. contact met u opgenomen.

Doelstellingen

Behoud Lithse Polder wil vooral op het huidige energie gebruik besparen om op die manier ruimte te creëren voor hernieuwbare energie op de juiste plaatsen. Want het kán ook prima zonder wind-turbines op land. Zonne-energie is een goed alternatief, maar dan wel conform de zonneladder.

Hoe gaan wij dat bereiken:

  • Beïnvloeding bestuurlijke besluitvorming.
  • Bewustmaking omwonenden.
  • Afstoppen turbine exploitanten door hun onder andere alternatieven aan te reiken anders dan het inzetten van windturbines op land.
  • Samenwerking met andere belangen- en actiegroepen die voor verbetering van de leefomgeving en de inzet van duurzame energie zijn.