Links

Facebook Behoud Lithse polder
Groen inzicht
Een groep bewoners uit de Groote Wielen in Rosmalen die eind augustus 2018 via de pers kennisgenomen van de voorgenomen plannen om in de polder tussen Oss en Den Bosch een grootschalig windmolenpark te realiseren. Deze bewoners hebben zich in september 2018 verenigd in het bewonerscollectief ‘GROEN inZICHT’ en hebben als doel de belangen te behartigen van de direct omwonenden, maar ook het doel om nadrukkelijk betrokken te worden bij de planvorming, planontwikkeling en uiteindelijke besluitvorming.
Lees meer
Eerlijk over Heesch-west
Deze website is een initiatief van bezorgde bewoners in de omgeving van plangebied Heesch-West. Het gaat om bewoners uit de kernen Geffen, Heesch en Vinkel. Wij willen de omgeving goed en eerlijk informeren over de plannen voor de ontwikkeling van een grootschalig bedrijvenpark.
Lees meer
Tegenwind Stijbeemden
Is een groep een groep kritische bewoners uit de omliggende kernen Berghem, Deursen-Dennenburg, Haren en Ravenstein die allemaal direct te maken krijgen met  het plaatsen van 9 grote windturbines in de polder tussen Berghem, Deursen-Dennenburg, Haren en Ravenstein..De woon-en leefomgeving is heel belangrijk en ze houden van het open polderlandschap en de rust. Daarom zijn ze hier tenslotte komen wonen en werken.
Lees meer