Skip to content

Natuurschade.

Natuur én landbouwgrond onder druk.

De bouw van grote zonneparken wordt de nekslag voor kwetsbare natuur en bodemleven. Dit vrezen Nederlandse natuurbeschermers en ecologen. Als bedrijven velden en akkers vullen met zonnecellen put dat de grond uit. Zonlicht en regen bereiken de bodem niet meer, met kaalslag als gevolg. Dit is slecht voor insecten en weidevogels, die toch al zwaar onder druk staan. 

De Lithse polder heeft verschillende eendenkooien en ligt bovendien in een gebied dat door Vogelbescherming Nederland op de nationale windmolenrisicokaart voor vogels in de hoogste risico-categorie is ingedeeld. Vogelbescherming oordeelt dat nader onderzoek naar de effecten van windmolenparken op vogels in elk geval per plan/locatie noodzakelijk is.

DescriptionMeer lezen……….

DescriptionMeer lezen……….