Skip to content

Wie zijn wij.

Dagelijks bestuur bestaat uit:
  • Anneliek Keurentjes.
  • Alette Samuels.

Wij zijn bereikbaar via info@lithsepolder.nl

Doelstellingen.

Behoud Lithse Polder wil vooral op het huidige energieverbruik besparen om op die manier ruimte te creëren voor hernieuwbare energie op de juiste plaatsen. Want het kán ook prima zonder windturbines op land. Zonne energie is een goed alternatief, maar dan wel conform de zonneladder.

Hoe gaan wij dat bereiken:
  • Beïnvloeding bestuurlijke besluitvorming.
  • Bewustmaking omwonenden.
  • Aanreiking van alternatieven, anders dan het inzetten van windturbines op land.
  • Samenwerking met andere belangen- en actiegroepen die voor inzet van duurzame energie zijn, mét behoud of verbetering van de leefomgeving.