Skip to content

Geluidsoverlast – visuele hinder.

Geluidsoverlast.

Windturbines maken geluid. We weten niet wat het geluid van windturbines met de gezondheid van omwonende volwassenen en kinderen doet. Wat we wel weten is dat veel en voortdurend geluid ernstige gezondheidsklachten veroorzaakt. Denk aan concentratiestoornissen, slapeloosheid, hartklachten, depressies. Zolang de risico’s niet goed in beeld zijn, mag er geen besluit genomen worden over de plaatsing van windturbines. Wij willen geen herhaling van het q-koorts drama. Wij willen geen Russische roulette met onze gezondheid!

Pijn aan de ogen.

Windmolens veroorzaken voor het oog hinderlijke effecten door de schaduw van ronddraaiende wieken. In Lith krijgen we daar last van omdat we aan de noordkant van het windpark wonen. Ook zonnepanelen veroorzaken schittering, wat lastig is, bijvoorbeeld bij het autorijden.